Dil Seçiminiz: Türkçe | English

Yazılımlarımız

» Web Yazılımlarımız » Sim WebEDI » Sim Tedarikçi » Akıllı Çöp Toplama Sistemi » Masaüstü Yazılımlarımız » Sim Sevk Takip » Invex » Delex » Avex » EDI to ERP » ERP to EDI » E-Defter » E-Fatura

Sim Tedarikçi

Ana Sanayiler ile tedarikçileri arasındaki lojistik işlemlere yönelik EDI hizmetlerini kuruluşumuzdan itibaren ana faaliyetimiz olarak gerçekleştirmekteyiz.

EDI’nin verimliliğe sağladığı avantajları, yan sanayi şirketlerinin kendi tedarikçilerine de yansıtabilmeleri için aşağıdaki çözümlerimizi 2011 yılında hizmete açmış bulunmaktayız. Eklenen yeni modüller ile (2018 Ocak) hizmete sunulan işlemler aşağıda listelenmiştir.

LOJİSTİK AKIŞ'A İLİŞKİN İŞLEMLER;
>> Teslimat Programlarınızı tedarikçilerinize iletmek (portal veya EDI),
>> WebEDI portalımızdan veya EDI ile tedarikçilerinizden,
        &“yükleme"
        &"fatura" bilgilerini almak
>> Tedarikçilerinizin, sistem üzerinden Odette-Galia normunda veya şirketinizin belirlediği biçimde barkodlu sevkiyat etiketlerini hazırlatmak,
>> Tedarikçi firmalarınızın yaptığı işlemlerinin tarafınızdan izlenmesini sağlamak,
>> Tüm bu akış işlemleri ile ilgili verilerin ERP ile tam entegrasyonu.
 
TEDARİKÇİ PERFORMANSLARINI İZLEMEYE İLİŞKİN İŞLEMLER;
Tedarikçileriniz ile paylaşacağınız, fabrika veya genel bazlı hesaplanan, sayısal ve grafiksel raporlar;
>> Dinamik Puanlama Hesaplaması
& Ceza Puanı Yönetimi,                                                                 
& Puanlamanın Tedarikçiler ile Paylaşımı
              & Performans Tiplerine Göre Detay Analizler
>> Kategorilendirme
>> Hata Yönetimi ve Paylaşımı
              & Termine Göre Analiz
              & Miktara Göre Analiz
 
KALİTE ve SATINALMA BÖLÜMÜYLE İLİŞKİLİ İŞLEMLER;
>> Tedarikçi Bilgileri
              & Ürün Grubu Tanımı                                                                     
& Mail Adresleri Tanımları
              & Personel Bilgileri Paylaşımı                                                       
& Tedarikçi Değerlendirme İcmal Raporu
>> Dosya Bilgi Bankası (Formlar, Belgeler, Prosedürleri vs)
>> PPAP sunumları ve izlemesi
>> 8D Yönetimi (Kalite ve Performansa Göre)
>> Sertifikaların Yönetimi
>> Denetimler
              & Tiplerinin Belirlenmesi
              & Uygunsuzluk Yönetimi
>> Dönemsel Yenilenecek Belgelerin Takibi ve Yönetimi
>> Ekipman ve Aparat Yönetimi
>> PPM Yönetimi
              & Hedef Belirleme            
              & Analiz Raporları ve Hesaplama Detayları
>> Anket Yönetimi (soru / cevap)
>> Teknik Resim Paylaşımı
>> Stok Bildirimleri
 
BİLGİLENDİRME İŞLEMLERİ
>> Duyuru ve Haberler                 
>> Mail Yönetimi (Bilgilendirme ve Uyarı için)
>> Eğitim Planlaması
 
MUHASEBE'ye YÖNELİK İŞLEMLER
>> Cari Hesap ekstreleri,
>> Cari hesap mutabakatları,
>> BA / BS mutabakatları,
EDI Bağlantımız Olan Bazı Firmalar

Tüm hakları saklıdır. Sim Sistem Copyright (c) 2015