Dil Seçiminiz: Türkçe | English

Hakkımızda

» Ana Faaliyetlerimiz » Şirket Profili » Vizyon & Misyon » Sim'den Haberler » Çözüm Ortaklarımız » İnsan Kaynakları » BGYS Politikamız

BGYS Politikamız

Kurumumuz Bilgi Güvenliği Politikası, EDI (Elektronik Veri Transferi) Hizmetleri, Veri Entegrasyonu, E-Fatura ve E-Defter uygulamaları ile ilgili Yazılım Geliştirme, Satış ve Teknik Destek Hizmetleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda;

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşumuzun bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

· Yürütülen tüm faaliyetlerde bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak: 

Gizlilik:
 Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, 
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, 
Erişebilirlik:Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

· Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliğini korumak,
· Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
· Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
· İş süreklilik planları hazırlamak, sürekli iyileştirmek, sürdürmek ve test etmek,
· Bilgi güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
· Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
· Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
EDI Bağlantımız Olan Bazı Firmalar

Tüm hakları saklıdır. Sim Sistem Copyright (c) 2015