Dil Seçiminiz: Türkçe | English

Yazılımlarımız

» Web Yazılımlarımız » Sim WebEDI » Sim Tedarikçi » Akıllı Çöp Toplama Sistemi » Masaüstü Yazılımlarımız » Sim Sevk Takip » Invex » Delex » Avex » EDI to ERP » ERP to EDI » E-Defter » E-Fatura

EDI to ERP

EDI mesajlarındaki verilerin çeşitli ERP uygulamalarına kolay ve süratli entegrasyonu için sunduğunuz çözümlerdir.

Bu çözümlerimizi kullanan firmalar,
          • SQL veri tabanından,
          • “;” ayraçlı txt dosyasından,
          • özel dosya biçimlerinden (IDOC, XML, vs.)
veri entegrasyonunu sağlamaktadır.


EDI Bağlantımız Olan Bazı Firmalar

Tüm hakları saklıdır. Sim Sistem Copyright (c) 2015