Dil Seçiminiz: Türkçe | English

Bilgi

» Edi Nedir? » Van Nedir?

Edi Nedir?

EDI (Elektronik Veri Değişimi - Elektronic Data Interchange), farklı bilişim platformlarına (Donanım, yazılım, iletişim ortamı, ...) sahip firma ve kurumlar arasında veri aktarımını sağlama amacı ile 1980’li yılların başında Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde kurulan komisyonların çalışmaları ile oluşturulmuş normlardır.

Bu normlar, verilerin biçimlendirilme standardı, veri iletişim altyapı ve protokolleri gibi çeşitli standartların bir araya getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. ODETTE gibi organizasyonların yeni duyuruları ile güncellenmektedirler.

Bilgiye erişim, bilgiyi değerlendirip işletmenin birimlerine aktarabilme, “Bilgi Çağı” olarak adlandırılan yeni yüzyılda başarının önemli bir unsuru olarak belirmektedir. Bu sürecin en önemli girdisi ise, işletmelerin çeşitli muhataplarından veri toplayabilmektir. Toplanan bu verilerin niteliği (doğruluğu), işlenebilirliği (bilgiye dönüştürülmeleri) ile hızlı ve ucuz yöntemlerle elde edilebilirliği işletme verimliliğini dolayısı ile rekabet avantajını etkilemektedir.

EDI, verilerin güvenli, hızlı ve ucuz olarak aktarılmasını sağlamaktadır. 

EDI’nin, doğru veri işleme, ticari anlaşmazlıkları azaltma, veriyi bilgiye dönüştürme sürecini hızlandırarak rekabet gücünü artırma gibi faydaları, firma verimliliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu neden ile kalite puanlamasında aranan bir özelliktir.

Şirketimiz, 1997 yılından itibaren Türk Otomotiv Sanayi’ne yönelik EDI hizmetleri sunmaktadır.

Şöyleki; yurt içi ana sanayilerin % 90’ı, yurt dışı ana ve büyük yan sanayilerin tümü, mal aldıkları (tedarikçiler) yerli yan sanayiler ile aralarında veri aktarımı için (sipariş, yükleme, fatura bilgileri) EDI kullanımını zorunlu tutmaktadır. Şirketimiz piyasa lideri olduğu bu hizmetleri yurt dışı kökenli çözümlerin desteğinde sağlamaktadır.

EDI’nin Faydaları

EDI Bağlantımız Olan Bazı Firmalar

Tüm hakları saklıdır. Sim Sistem Copyright (c) 2015